a

18. Kadın Kadına Öykü Yarışması başvuruları Haziran’a uzatıldı

Kaos GL’nin 18. Kadın Kadına Öykü Yarışması’na başvurular Haziran ayına uzatıldı. Bu senenin teması “Radikal Şefkat” olarak belirlenmişti.

Kaos GL’nin 18. Kadın Kadına Öykü Yarışması’na başvurular, Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle Haziran ayına uzatıldı. Bu senenin teması “Radikal Şefkat” olarak belirlenmişti. Öykülerinizi 2 Haziran Cuma gününe kadar gönderebilirsiniz.

Yarışmanın çağrı metnini Pelin Buzluk kaleme aldı:

18. Kadın Kadına Öykü Yarışmasının tema’sı “radikal şefkat” olsun dedik. Bu terim, performans sanatçıları oluşumu La Pocha Nostra tarafından 1990’lı yıllarda yaratılmış.

Sözlüğe göre “şefkat” sevgiyle, bazen de acımayla el uzatmak, koruma altına almak demek. Ancak birçok duygu gibi şefkat de önceden tanımlanmış özne ve nesnelerin alanına sıkışmış. Şefkat duyma ve gösterme biçimleri de belirlenmiş durumda. Kim şefkat duyabilir? Şefkatin evcilleştiren, ıslaha çağıran doğası kime yönelebilir, kime yönelemez? Şefkat nasıl gösterilmelidir? Bu sorular verili dünyanın şefkatinin sarıp sarmalayıcı olduğu kadar dışlayıcı olduğunu da hatırlatıyor.

Örneğin son yıllarda “öz şefkat” diye bir kavram duymaya başladık. Özellikle kadınların diğerkâmlığının övüldüğü bir coğrafyada kendimize şefkat göstermek nasıl mümkün olacaktı? Bir uzman, öz şefkatin primitif bir tanımını çok yalın ancak yine de duygulandırıcı biçimde yapıyor. Bu tanıma göre öz şefkat, kendimizi yanımızda taşıdığımız bir çocuk gibi düşünmeye benziyormuş. Ona, acıktı mı, susadı mı, uykusu geldi mi, yoruldu mu, sıkıldı mı… diye sormalıymışız. Onu gözetmeliymişiz. Dokunaklı, değil mi? Kendimize şefkat duymak aklımızdan bile geçmiyor çünkü. Şefkatin kendimize yönelik olması makbul değil.

Peki şefkati bir aradalık pratiklerimizde (aşk, dostluk, seks, örgütlenme, aktivizm…) nasıl deneyimliyoruz? Nefret yürüyüşleriyle LGBTİ+’ların yaşamını tehdit eden, varoluşlarını suç sayarak onları hedef haline getiren, bunu yaparken de üremeye dayalı, kadının ve çocuğun sömürüsünü, istismarını sürdüren “kutsal aile masalı”nı harlatan iktidara ve kurumlarına karşı mücadele ederken nasıl yan yana duruyoruz? Heteronormatif ataerkil dünyada sıkışıp kalmış bedenlerimize, zihinlerimize el uzatmak, birbirimizi sarıp sarmalamak, koruma altına alıp sevmek radikal bir tutum değil mi? çünkü sen benim başka ben’imsin/ve ben senin başka sen’inim[1]

Nefret, dünya genelinde sistematik kötülük politikasının, faşizmin, neo-liberal pratiklerin asli unsuru olarak radikalleşirken, kapsayıcılığı üzerine kafa yorulmuş, bireysel bir duygu olmaktan öte dayanışmanın özüne dönüşen radikal şefkat vazgeçilmez bir politik mücadele aracı haline gelmeli. Şefkatimiz şiddetlidir ablalar!

Şefkatin aşıp çağlayacağı sınırlara bakmak, ona radikal uçlara dek eşlik etmek, belki ona en çok ihtiyaç duyanları da görünür kılacak. Radikal şefkat, dikenleri okşamak, (…) kırılganlığı kucaklamaktır.[2]

Şefkate yeni bir biçim vermek, onu yeniden düşünüp anlamlandırmak, “o biçim” bir şefkat yaratmak mümkün olmalı. Gündelik, politik tahayyülümüzde şefkat, her türlü ilişkimizin zemini, kurucu unsuru, başlangıç noktası olabilir mi? Radikal şefkat rüyaları, deliliği paylaşmaktır.[3]

Radikal şefkate yönelik düşünceler, sevme, dokunma, kendimizle ve başkalarıyla yakınlık kurma biçimlerine bambaşka yaklaşım ve anlamlar getirecektir, diye umuyoruz. Radikal şefkat bir okşayış türü olarak gücü kullanma biçimini anlamaktır.[4]

Lezbiyen[5], biseksüel, kuir kadın öykülerinde radikal şefkat nasıl karşılık bulacak, merak ve heyecanla bekliyoruz.

[1] Yaşayan Manifesto – Dani d’Emilia ve Daniel B.Chavez

[2] A.g.e.

[3] A.g.e.

[4] A.g.e.

[5] Lezbiyen* kimliğini benimserken, bir yandan da kendini lezbiyen, biseksüel veya queer olarak tanımlayan ya da lezbiyen aktivizmle bağlantılı olduğunu hisseden herkesi içermeyi amaçlayarak, sözcüğü Lezbiyen* şeklinde kullanmayı tercih ediyoruz. Lezbiyen*’in, kategorilerle sınırlandırılamayacak çeşitliliğimizi vurgulayan *’ının; edebiyatta, sanatta, mücadele alanlarında ve tüm bunların kesişimselliğinin uğraklarında, potansiyelimizi açığa çıkaracağına inanıyoruz.

Öykü Değerlendirme Jürisi:

Aylime Aslı Demir, Belma Fırat, Burcu Ersoy, Burcu Baba, Ebru Nihan Celkan, Karin Karakaşlı, Pelin Buzluk, Süreyya Karacabey

Son Başvuru Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma

Ödüller:

Birincilik ödülü 2000 TL

İkincilik ödülü 1500 TL

Üçüncülük ödülü 1000 TL’dir.

Jüri Özel Ödülü kazanan öykü sahiplerine, 1 yıllık Kaos GL dergisi aboneliği hediye edilecektir.

Yarışma ile ilgili gelişmeleri Kaos GL’nin web sayfasından takip edebilirsiniz.

Nasıl başladık?

2006 yılında ‘Mutlu Aşk Vardır’ teması ile yola çıktığımızda hedef, ‘Belleklere kazınmış karanlık bir imajı’ silmekti. Bugüne dek kadınların kadınlara olan aşkını anlatan filmler, romanlar ve öykülerde canavarlaştırılmış lezbiyenler ve biseksüel kadınlar görmüş, sonu hep mutsuz biten, ruhsal çalkantılar içinde gidip gelen, şiddetle bezeli, yaralayıcı ilişkilere tanık olmuştuk. Mutlu ve umutlu biten öykülere hasret kalmıştık. Kurgu ya da gerçek, kendi hikâyelerimizi kendimiz anlatalım, mutluluklarımızı paylaşalım, bizi görmezden gelenlere, hiçe sayanlara, duygularımızın üzerinde tepinenlere inat birbirimize öykülerimizle gülümseyelim istedik.

Yarışmaya teknik katılım koşulları neler?

 • Yarışma, Türkiye’de ya da yurt dışında yaşayan bütün kadınlara açıktır.
 • Yarışmaya daha önce yayınlanmamış öyküler katılabilir.
 • Metinler 12 punto ve Times New Roman karakterinde yazılmış olmalıdır.
 • Bu formatta yazılacak öyküler en fazla 4 sayfa olmalıdır.
 • Adaylar yarışmaya en fazla bir öykü ile katılabilirler.
 • Yarışmaya posta ya da e-mail aracılığıyla katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya e-posta yoluyla katılmak isteyen katılımcılar öykülerinin, yarım sayfayı geçmeyen özgeçmişlerinin ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Onam Formu’nun her birini ıslak imza ile imzalayıp, tarattıktan sonra kadin@kaosgl.org mail atarak yarışmaya başvurabilirler.
 • Yarışmaya posta yoluyla katılmak isteyen katılımcılar, öykülerinin, yarım sayfayı geçmeyen özgeçmişlerinin ve KVKK Onam Formu’nun her birini imzaladıktan sonra üzerinde rumuzlarının yazılı olduğu bir zarf ile Adres: Tunus Caddesi PTT Tunus Şubesi PK:12 Kavaklıdere Çankaya / ANKARA adresine gönderide bulunarak başvuruda bulunabilirler.
 • Özgeçmiş, yazarın adı, öykünün adı, rumuz, posta ve e-posta adresi, telefon/ faks numarası bilgilerini de içermelidir.
 • KVKK Onam Formu, başvurucu tarafından Kaos GL ile paylaşılan kişisel verilerin (isim, soyadı, telefon numarası, adres, e-mail gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde Kaos GL’de saklanabilmesine onay verildiğini belgelemek amaçlı talep edilmektedir. Linkten indirilebilen KVKK Onam Formu’nun imzalanmış şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Onam Formu bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Posta ile gönderilen öyküler bilgisayar çıktısı olarak 2 kopya halinde gönderilmelidir. (Cezaevindeki kadınlar ve bilgisayara erişimi bulamayanlar, durumlarından sekretaryayı kadin@kaosgl.org e-mail adresi üzerinden haberdar etmeleri halinde bu koşuldan muaf tutulacaktır).
 • İmzalı öykülerin üzerine yazarın adı yazılmamalı, öykünün giriş/ilk sayfasının sol üst köşesinde yalnızca rumuz belirtilmelidir. Yazarın isminin yalnızca özgeçmişte ve KVKK Onay Formu’nda yer alması gerekmektedir. Farklı katılımcıların rumuzlarının aynı olması durumunda veya geçmiş senelerde kullanılan rumuzlarla aynı olması halinde yarışma Sekretaryası farklı bir rumuz verebilir.
 • Belirtilen format dışında yazılarak gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Son başvuru tarihinden sonra gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen öyküler, değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın, yazarlarına iade edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan yazarların öyküleri, sonuçların açıklanmasından sonra Kaos GL’nin web sitesinde, dereceye giren öyküler ise Kaos GL dergisinde yayımlanacaktır.
 • Öyküler, yazarları ya da Kaos GL dışında üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanılamaz.
 • İlk üçe girememiş öykülerin sahipleri öykülerini (yayımlanmadan) yarışmadan çekme hakkına sahiptir.
 • Kaos GL bu öykülerden oluşan bir kitap hazırlama ve yayınlama hakkını saklı tutar. 
 • Öykü değerlendirme sonuçları Kaos GL’nin www.kaosgl.org adresindeki web sayfasında açıklanacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Öykülerde aranacak değerlendirme koşulları neler?

 • Öyküler “Öykü Değerlendirme Jürisi” tarafından değerlendirilecektir.
 • Öyküler, belirlenen tema çerçevesinde şekillendirilmeli veya temayı içermelidir. Tema dışı öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öykü Değerlendirme Jürisi, öykülerin toplumsal cinsiyet rolleri eşitliği yaklaşımıyla yazılıp yazılmadığını da dikkate alarak değerlendirme yapacaktır.
 • Öyküler lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların öznelik hallerini içermelidir.   
 • Yarışma, lezbiyen ve biseksüel kadın kimliklerinin yanı sıra kendini bu kimliklerden farklı tanımlayanların, queer’lerin, kimliksizlerin kadın kadına öykülerine de açıktır.
 • Lezbiyenliğin ve biseksüelliğin kriminalize edilmesine, karikatürize edilmesine ve pornografik olarak sunulmasına katkı sunan öyküler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya eşcinsel ve biseksüel kadınları güçlendiren, hayallerine, ütopyalarına cesaret veren öykülerin katılımı beklenmektedir.
 • Heteroseksüel aşka dayanan, heteroseksüel aşkı dayatan ve ikili cinsiyet rejimini olumlayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Homofobik, bifobik, transfobik, türcü, ırkçı anlatıya dayanan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Edebi bir tür olarak öykü formatına uygun olmayan metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Öyküler Türkçe dilinde dil bilgisi kullanımı ve üsluba dikkat edilerek değerlendirilecektir.
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar. Değerlendirme jürisi, bu koşulları gözetmeyen öyküleri değerlendirmeye almama hakkına sahiptir.

Nereden nereye!

1. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : MUTLU AŞK VARDIR

Duyuru: https://kaosgl.org/haber/mutlu-ask-vardir  

2. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA: İLK ADIM, İLK KADIN, İLK AŞK

Duyuru: https://kaosgl.org/haber/ilk-adim-ilk-kadin-ilk-ask

3. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : TEN VE TUTKU

Duyuru : https://kaosgl.org/haber/kadinlarin-murekkebinden-ten-ve-tutkursquo-akacak

4. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : ÜTOPYA

Duyuru : https://www.kaosgl.org/haber/kadin-kadina-utopyalar-yarisiyor

5. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : BİR KADIN (MI) SEVDİM ?

Duyuru : https://www.kaosgl.org/haber/5-kadin-kadina-oyku-yarismasina-katilim-26-nisana-uzatildi

6. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : HER YERDEYİZ

Duyuru: https://www.kaosgl.org/haber/kadin-kadina-oykuler-lsquoher-yerdersquo

7. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : MOR

Duyuru : https://www.kaosgl.org/haber/kadin-kadina-oykulerin-son-teslim-tarihi-16-nisan

8. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : YOL

Çağrı : https://www.kaosgl.org/haber/kadin-kadina-oyku-yarismasi-8-kez-cagiriyor

9. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : BİR MÜCADELEDİR AŞK

Duyuru : https://www.kaosgl.org/haber/kadin-kadina-oyku-yarismasi-icin-son-1-ay

10. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : SES

Duyuru : https://www.kaosgl.org/haber/kadin-kadina-askin-sesrsquoi-adina

11. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : Dert Bende, Derman Bende

Duyuru: https://www.kaosgl.org/haber/11-kadin-kadina-oyku-yarismasi-lsquodert-bende-derman-bendersquo

12. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : O Halde Aşk: Tanımaz Sınırları

Duyuru: https://www.kaosgl.org/haber/12-kadin-kadina-oyku-yarismasi-lsquoo-halde-ask-tanimaz-sinirlarirsquo

13. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA : Süper Gücünü Hatırla

Duyuru: https://www.kaosgl.org/haber/super-gucunu-hatirla

14. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA: Bir Dostluktan Neler Doğar

Duyuru: https://www.kaosgl.org/haber/14-kadin-kadina-oyku-yarismasi-bir-dostluktan-neler-dogar

15. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA: Geleceği Hatırla

Duyuru: https://www.kaosgl.org/haber/15-kadin-kadina-oyku-yarismasi-gelecegi-hatirla

16. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA: Ev

Duyuru: https://kaosgl.org/haber/16-kadin-kadina-oyku-yarismasi-na-basvurular-acildi

17. KADIN KADINA ÖYKÜ YARIŞMASI

TEMA: Nasılsın?

Duyuru: https://kaosgl.org/haber/17-kadin-kadina-oyku-yarismasi-nasilsin 
 https://kaosgl.org/haber/18-kadin-kadina-oyku-yarismasi-basvurulari-haziran-a-uzatildi

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Sokaktan, barınaktan, terk edildikleri kliniklerden… LGBTİ+’lar hayvan dostlarını anlatıyor

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için inceleyebilirsiniz.